Izmene

V letošnjem letu načrtujemo letovanje otrok v naslednjih izmenah v juniju, juliju in avgustu:

1. izmena: predšolski otroci & samo 1. razred OŠ (10 noči/11 dni)

21.06. - 01.07.2024

2. izmena: SAMO ZA ZAKLJUČENE SKUPINE (društva, klubi)

01.07. - 07.07.2024

3. izmena: šolski otroci = že zaključen 1. r. OŠ in do 17. let (10 noči/11 dni)

07.07. - 17.07.2024

4. izmena: šolski otroci = že zaključen 1. r. OŠ in do 17. let (10 noči/11 dni)

17.07. - 27.07.2024

5. izmena: šolski otroci = že zaključen 1. r. OŠ in do 17. let (10 noči/11 dni)

27.07. - 06.08.2024

6. izmena: šolski otroci = že zaključen 1. r. OŠ in do 17. let (10 noči/11 dni)

06.08. - 16.08.2024

7. izmena: OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI* & ostali šolski otroci (7 noči/ 8 dni)

16.08. - 23.08.2024

8. izmena: PREDŠ. OTR. & samo 1. r. OŠ + OPP iz ZUDV Dornava (7 noči/8 dni)

23.08. - 30.08.2024

*Otroci in tudi starejše osebe s posebnimi potrebami se lahko vključijo na letovanje v organiziranih skupinah v sodelovanju s spremljevalci iz OŠ s posebnimi potrebami, njihovih zavodov oziroma v primeru, ko lahko RKS-OZ Maribor skupaj s pedagoškim vodstvom izmene zagotovi strokovno usposobljeno spremstvo (prostovoljca) za otroka s posebnimi potrebami. V nasprotnem primeru si RKS-OZ Maribor kot organizator letovanja pridržuje pravico do zavrnitve prijave.

 

Zasedenost izmen 2024 za prijavo iz področja OZ Maribor: 

(za informacije o stanju prijav v OZ Lenart, Ptuj, Slo. Bistrica, Ormož, Radlje, Dravograd, Ravne, Litija - se obrnite na svoje OZ!)

 

                                                      I. izmena (21.06. - 01.07.2024) = prijave sprejemamo od 15.04.2024 naprej

 

                                                      II. izmena (01.07. - 07.07.2024) =  individualnih prijav ni / samo zaključene skupine

 

                                                      III. izmena (07.07. - 17.2024) =  ZASEDENA, prijav zanjo v OZ MB ne sprejemamo več

     

                                                      IV. izmena (17.07. - 27.07.2024) =  ZASEDENA, prijav zanjo v OZ MB ne sprejemamo več

 

                                                      V. izmena (27.07. - 06.08.2024) =  prijave sprejemamo od 15.04.2024 naprej

 

                                                      VI. izmena (06.08. - 16.08.2024) =  prijave sprejemamo od 15.04.2024 naprej

 

                                                      VII. izmena (16.08. - 23.08.2024) =  prijave sprejemamo od 15.04.2024 naprej

 

                                                      VIII. izmena (23.08. - 30.08.2024) = prijave sprejemamo od 15.04.2024 naprej

___________________________________________________________________________________

 

V posamezne izmene so vključeni otroci od 5. do 17. leta starosti oziroma osebe s posebnimi potrebami in sicer:

•otroci, ki jih zaradi zdravstvenega stanja in obolenj za letovanje predlagajo izbrani zdravniki preko predšolskih in šolskih dispanzerjev

•otroci, ki so potrebni letovanja zaradi slabih socialnih razmer v družini in jih predlagajo socialne službe v vrtcih, šolah ali krajevne organizacije Rdečega križa

•otroci samoplačniki, katerih stroške letovanja plačajo starši ali druge ustanove.

V času VII. in VIII. Izmene nudimo možnost letovanja šolam in zavodom s prilagojenim vzgojnim programom, po vnaprejšnem dogovoru.

 

V pred in po sezoni pa vsem organizacijam in društvom, ki skrbijo za zdravljenje svojih članov, organizatorjem izletov, strokovnih ekskurzij in srečanj nudimo možnosti namestitve s prehrano, tudi organizacije prevoza - prilagodimo se vašim željam in potrebam.

 

Prav tako vabljene Osnovne ter Srednje šole k izvedbi šol v naravi, programov izbirnih vsebin ali dnevov dejavnosti v našem domu v Punatu.

 

Možnosti sofinanciranja organiziranega letovanja otrok :

Sofinanciranje letovanja s strani ZZZS (zdravstveno letovanje) je mogoče le, če osebni zdravnik otroka napoti na zdravstveno letovanje in v Območno združenje RK posreduje napotitev otroka na zdravstveno letovanje, ki je obvezna priloga k prijavi (posvetujte se z osebnim zdravnikom otroka).

Sofinanciranje občin je odvisno od možnosti in pogojev občine ter višine dohodka družine v preteklem letu. Za možnosti uveljavljanja sofinanciranja s strani občine dobite več informacij v navodilih s prijavnico ali/in ob prijavi.

Starše vabimo k prijavi svojih otrok na počitnice na morju v sezoni 2024!

      Postani vzgojitelj/ica

Vabimo prostovoljce in prostovoljke, da se prijavijo na prostovoljno delo vzgojitelja/vzgojiteljice na letovanju otrok v letu 2024!

Galerija