Izmene

V letu 2021 načrtujemo letovanje otrok v seštih izmenah v juniju, juliju in avgustu.

1. izmena: PREDŠOLSKI OTROCI

26.06. - 06.07.2021

2. izmena: ŠOLSKI OTROCI

06.07. - 16.07.2021

3. izmena: ŠOLSKI OTROCI

16.07. - 26.07.2021

4. izmena: ŠOLSKI OTROCI

26.07. - 05.08.2021

5. izmena: ŠOLSKI OTROCI

05.08. - 15.08.2021

6. izmena: OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

15.08. - 25.08.2021

Zasedenost izmen 2021:  I. izmena = POLNA (vpis ni več mogoč)

                                                      II.izmena = POLNA (vpis ni več mogoč)

                                                      III.izmena = POLNA (vpis ni več mogoč)

                                                      IV.izmena = vpis ni več mogoč

                                                      V.izmena = vpis ni več mogoč

                                                      VI.izmena = vpis ni več mogoč

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V posamezne izmene so vključeni otroci od 5. do 17. leta starosti in sicer:

•otroci, ki jih zaradi zdravstvenega stanja in obolenj za letovanje predlagajo izbrani zdravniki preko predšolskih in šolskih dispanzerjev

•otroci, ki so potrebni letovanja zaradi slabih socialnih razmer v družini in jih predlagajo socialne službe v vrtcih, šolah ali krajevne organizacije Rdečega križa

•otroci samoplačniki, katerih stroške letovanja plačajo starši ali druge ustanove.

V času VI. Izmene nudimo možnost letovanja šolam s posebnim vzgojnim programom.

 

V pred in po sezoni pa vsem organizacijam in društvom, ki skrbijo za zdravljenje svojih članov, organizatorjem izletov, strokovnih ekskurzij in srečanj nudimo možnosti namestitve s prehrano, tudi organizacije prevoza - prilagodimo se vašim željam in potrebam.

Prav tako vabljene Osnovne ter Srednje šole k izvedbi šol v naravi, programov izbirnih vsebin v našem domu v Punatu.

 

Možnosti sofinanciranja organiziranega letovanja otrok :

Sofinanciranje letovanja s strani ZZZS (zdravstveno letovanje) je mogoče le, če osebni zdravnik otroka napoti na zdravstveno letovanje in v Območno združenje RK posreduje napotitev otroka na zdravstveno letovanje, ki je obvezna priloga k prijavi (posvetujte se z osebnim zdravnikom otroka).

Sofinanciranje občin je odvisno od možnosti in pogojev občine ter višine dohodka družine v preteklem letu. Za možnosti uveljavljanja sofinanciranja s strani občine dobite več informacij v navodilih s prijavnico ali/in ob prijavi.

Prijave so odprte!

Starše vabimo k prijavi svojih otrok na počitnice na morju v sezoni 2021!

Postani vzgojitelj/ica

Vabimo prostovoljce in prostovoljke, da se prijavijo na prostovoljno delo vzgojitelja/vzgojiteljice na letovanju otrok v letu 2021!

Galerija