Izmene

Webgalis API error

Failed to get token due to an internal error

*Otroci in tudi starejše osebe s posebnimi potrebami se lahko vključijo na letovanje v organiziranih skupinah v sodelovanju s spremljevalci iz OŠ s posebnimi potrebami, njihovih zavodov oziroma v primeru, ko lahko RKS-OZ Maribor skupaj s pedagoškim vodstvom izmene zagotovi strokovno usposobljeno spremstvo (prostovoljca) za otroka s posebnimi potrebami. V nasprotnem primeru si RKS-OZ Maribor kot organizator letovanja pridržuje pravico do zavrnitve prijave.

 

Zasedenost izmen 2023:   I. izmena (18.06. - 25.06.2023) = prijav zanjo ne sprejemamo več

                                                      II. izmena (25.06. - 05.07.2023) = polna, prijav zanjo ne sprejemamo več

                                                     III. izmena (05.07. - 15.07.2023) = polna, prijav zanjo ne sprejemamo več           

                                                     IV. izmena (15.07. - 25.07.2023) = polna, prijav zanjo ne sprejemamo več

                                                      V. izmena (25.07. - 04.08.2023) = prijav zanjo ne sprejemamo več

                                                      VI. izmena (04.08. - 14.08.2023) = prijav zanjo ne sprejemamo več

                                                      VII. izmena (14.08. - 21.08.2023) = prijav zanjo ne sprejemamo več

                                                      VIII. izmena (21.08. - 28.08.2023) = prijav zanjo ne sprejemamo več

_____________________________________________________________________________

 

V posamezne izmene so vključeni otroci od 5. do 17. leta starosti oziroma osebe s posebnimi potrebami in sicer:

•otroci, ki jih zaradi zdravstvenega stanja in obolenj za letovanje predlagajo izbrani zdravniki preko predšolskih in šolskih dispanzerjev

•otroci, ki so potrebni letovanja zaradi slabih socialnih razmer v družini in jih predlagajo socialne službe v vrtcih, šolah ali krajevne organizacije Rdečega križa

•otroci samoplačniki, katerih stroške letovanja plačajo starši ali druge ustanove.

V času I. in VII. Izmene nudimo možnost letovanja šolam in zavodom s prilagojenim vzgojnim programom, po vnaprejšnem dogovoru.

 

V pred in po sezoni pa vsem organizacijam in društvom, ki skrbijo za zdravljenje svojih članov, organizatorjem izletov, strokovnih ekskurzij in srečanj nudimo možnosti namestitve s prehrano, tudi organizacije prevoza - prilagodimo se vašim željam in potrebam.

 

Prav tako vabljene Osnovne ter Srednje šole k izvedbi šol v naravi, programov izbirnih vsebin ali dnevov dejavnosti v našem domu v Punatu.

 

Možnosti sofinanciranja organiziranega letovanja otrok :

Sofinanciranje letovanja s strani ZZZS (zdravstveno letovanje) je mogoče le, če osebni zdravnik otroka napoti na zdravstveno letovanje in v Območno združenje RK posreduje napotitev otroka na zdravstveno letovanje, ki je obvezna priloga k prijavi (posvetujte se z osebnim zdravnikom otroka).

Sofinanciranje občin je odvisno od možnosti in pogojev občine ter višine dohodka družine v preteklem letu. Za možnosti uveljavljanja sofinanciranja s strani občine dobite več informacij v navodilih s prijavnico ali/in ob prijavi.

Starše vabimo k prijavi svojih otrok na počitnice na morju v sezoni 2023!

Postani vzgojitelj/ica

Vabimo prostovoljce in prostovoljke, da se prijavijo na prostovoljno delo vzgojitelja/vzgojiteljice na letovanju otrok v letu 2023!

Galerija