Prijava

Starše vabimo k prijavi svojih otrok na počitnice na morju v sezoni 2024

(prijave pričnemo sprejemati 15.04.2024)

V Letovišču primarija Kurta Kanclerja Punat lahko letujejo otroci iz različnih krajev Slovenije. Zato prijave otrok starši urejajo glede na občino stalnega bivališča otroka v različnih Območnih združenjih RKS:

 

V RKS-OZ Maribor  
vpisujemo otroke iz občin: Mestna občina Maribor, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj ter poskušamo urejati sofinanciranja. Iz vseh drugih občin pa samo samoplačniško!

Če ste iz naštetih občin, je prijavnica za vaše otroke objavljena na spodnji povezavi:

 

/Portals/0/PRIJAVNICA%20ZA%20OTROKA%202024.pdf

 

 

Vse zainteresirane vabimo k oddaji prijavnice na letovanje. Prosimo vas, da si jo prenesete preko linka zgoraj, natisnete in V CELOTI IZPOLNITE S POTREBNIMI PODATKI. Nato prijavnico skenirajte in nam jo v pdf. formatu posredujte na elektronski naslov letovanje@rkmb-drustvo.si. NE pošiljajte nam fotografij prijavnic – kajti le teh ne moremo upoštevati. 

 

Naša cena organiziranega letovanja otrok v letu 2024 je 53,90€ / noč. Podrobneje o ceni pri različnih načinih prijave  na povezavi:

 

/Portals/0/cena%20org%20let%20otrok%2C%20sezona%202024_1.pdf

 

 

-- Otroški zdravniki in pediatri našega okoliša (MOM in okoliške občine) imajo letošnje obrazce za zdravstvene napotitve na letovanje v Punat in jih izpolnjujejo. Mi jih po prejemu oštevilčimo do porabe odobrene kvote s strani MZ.

 

 Letošnja kvota zdravstvenih napotitev za OE in izpostavo Maribor = 409.  Do 7.6.2024 smo prejeli odobreno število zdravstvenih napotitev. TOREJ JE KVOTA ZAPOLNJENA! Prispele od tega datuma naprej bo možno koristiti le v primeru odpovedi predhodno prispelih.

 

 

Če je otrok star med 5 in 19.let in je v zadnjem letu moral večkrat (vsaj dvakrat) obiskati zdravnika zaradi raznih obolenj, je možno, da je upravičen do zdravstvene napotitve - kontaktirajte otrokovega osebnega zdravnika o tej možnosti.

 

 

-- REGRESIRANJA GLEDE NA DOHODEK V DRUŽINI JE MOŽNO UVELJAVLJATI DO PORABE ODOBRENE KVOTE S STRANI POSAMEZNE OBČINE IN PO KRITERIJIH, KI JIH LE TA ODOBRI!

 

* občina Duplek (2.000,00€) - regresna sredstva so porabljena!

*občina Maribor  - ne moremo več zagotavljati regresiranja, edino v primeru, če pridobimo dodatna sredstva!

 

 

 

 Regresne lestvice sofinanciranja MO Maribor za leto 2024 si lahko ogledate v spodnji povezavi:

 

 

/Portals/0/Regresne%20lestvice%20%20MOM%202024_docx.pdf

 

Če želite uveljavljati regresiranje občine za socialno ogrožene družine in imate stalno prebivališče v občini :

 

- Maribor, Duplek,  Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica - nam skupaj s prijavo pošljite še kopijo zadnje, veljavne, odločbe CSD o otroškem dodatku. Na podlagi dohodka v družini in regresne lestvice ter razpoložljivih občinskih sredstev, vam lahko odobrimo regresiranje.

- Kungota - Vlogo za regresiranje oddate na vaši občini. Vsebovati mora kopijo izpolnjene prijavnice na letovanje in kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku (mojca@kungota.si; 02/655 05 10).

- Lovrenc na Pohorju - Vlogo za regresiranje oddate na vaši občini. Vsebovati mora kopijo izpolnjene prijavnice na letovanje in kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku (občina@lovrenc.si ; brigita.kmetec@lovrenc.si ; telefon: 02/ 630 05 55).

- Rače-Fram - se obrnite na svetovalno delavko v OŠ Fram oziroma na OŠ Rače.

 - Ruše - vlogo za regresiranje oddate na sedežu vaše občine ali pošljete e-pošti (obcina@ruse.si).  Vloga mora vsebovati kopijo ali v pdf. obliki priloženo izpolnjeno prijavnico na letovanje in kopijo ali skenirano veljavno odločbo o otroškem dodatku.

 - Selnica ob Dravi - se obrnite na vašo občino (info@selnica.si ali nada.hoelzl@selnica.si).

 - Straše - se obrnite na svetovalno delavko v OŠ Starše.

 -  Šentilj -vlogo za regresiranje pošljite na vašo občino (obcina@sentilj.si ali osebno / po klasični pošti na Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj), vloga mora vsebovati kopijo ali v pdf. obliki priloženo izpolnjeno prijavnico na letovanje in kopijo ali skenirano veljavno odločbo o otroškem dodatku.

 

VSA REGRESIRANJA LETOVANJ OTROKA SO VEZANA NA OTROKOV STALNI NASLOV!  To pomeni, da ne moremo upoštevati začasnih naslovov, temveč stalne. Primer: otrok živi v MB in tukaj obiskuje tudi šolo. A njegov stalni naslov je v recimo v Slovenskih Konjicah - ta otrok ne more koristiti zdravstvene napotitve za naše letovanje, prav tako z občino Slovenske Konjice nimamo dogovorjenih regresiranj, lahko pa starši sami stopite na občino in povprašate o možnosti regresiranja...

 

Pravilnik plačil letovanja otrok prijavljenih v RKS-OZ Maribor:

 

/Portals/0/pravilnik%20placil%20letovanja%20otrok.pdf

 

 

V RKS-OZ Lenart, Nikova 9, 2230 Lenart, tel.št.: 02/720-72-72;
vpisujejo otroke iz občin: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana v Slov. goricah, Sveti Jurij v Slov. goricah, Sveta Trojica v Slov. goricah. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Lenart.

 

V RKS-OZ Ormož, Ptujska 8/F, 2270 Ormož, tel.št.: 02/741-70-50;
vpisujejo otroke iz občin: Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Ormož.

V sezoni 2024 planiramo odhode iz Ormoža v 3. in 5. izmeni.

 

V RKS-OZ Ptuj, Natašina pot 1/a, 2250 Ptuj, tel.št.: 02/749-40-40;
vpisujejo otroke iz občin: Cirkulane, Desternik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale in Ptuj. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Ptuj.

V sezoni 2024 planiramo odhode iz Ormoža v 3. in 5. izmeni.

 

V RKS-OZ Slovenska Bistrica, Partizanska 21, 2310 Slov. Bistrica, tel.št.: 02/805-01-60
vpisujejo otroke iz občin: Makole, Oplotnica, Poljčane in Slovenska Bistrica. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Slovenska Bistrica.

 

V RKS-OZ Mežiške doline, Prežihova 24, 2390 Ravne na Koroškem, tel.št.: 02/875-00-70
vpisujejo otroke iz občin: Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Črna na Koroškem. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Mežiške doline. 

Otroci iz tega območja bodo v letu 2024 letovali v času 4. izmene.

 

V RKS-OZ Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, tel.št.: 02/877-00-20, int.:4020
vpisujejo otroke iz občine Dravograd. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Dravograd. 

Otroci iz tega območja bodo v letu 2024 letovali v času 4. izmene.

 

V RKS-OZ Radlje ob Dravi, Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi, tel.št.: 02/887-30-52
vpisujejo otroke iz občin: Radlje ob Dravi, Vuzenica, Muta, Podvelka in Ribnica na Pohorju. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Radlje ob Dravi. 

Otroci iz tega območja bodo v letu 2024  letovali v času 4. izmene.

 

V RKS-OZ Litija, Trg na stavbah 1, 1270 Litija, tel.št.: 01/896-37-30
vpisujejo otroke iz občin: Litija in Šmartno pri Litiji. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Litija.

Otroci iz tega območja bodo v letu 2024 letovali v času 3. izmene.

 


Za informacije o vpisu za otroke iz ostalih občin, ki niso bile navedene zgoraj, se obrnite na RKS-OZ Maribor!