Prijava

Starše vabimo k prijavi svojih otrok na počitnice na morju v sezoni 2023

V MPD Punat lahko letujejo otroci iz različnih krajev Slovenije. Zato prijave otrok starši urejajo glede na občino stalnega bivališča otroka v različnih Območnih združenjih RKS:

 

V RKS-OZ Maribor  
vpisujemo otroke iz občin: Mestna občina Maribor, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj.

Če ste iz naštetih občin, je prijavnica za vaše otroke objavljena na spodnji povezavi:

 

/Portals/0/OSNOVNA%20PRIJAVNICA%20ZA%20OTROKA%202023.pdf

 

Vse zainteresirane vabimo k oddaji prijavnice na letovanje. Prosimo vas, da si jo prenesete preko linka zgoraj, natisnete in V CELOTI IZPOLNITE S POTREBNIMI PODATKI. Nato prijavnico skenirajte in nam jo v pdf. formatu posredujte na elektronski naslov letovanje@rkmb-drustvo.si. NE pošiljajte nam fotografij prijavnic – kajti le teh ne moremo upoštevati. Prijavnice zaradi epidemioloških razmer sprejemamo zgolj preko elektronske in navadne pošte!

 

Naša cena organiziranega letovanja otrok v letu 2023 je 50,30€ / noč. Podrobneje o ceni pri različnih načinih prijave  na povezavi:

 

/Portals/0/cena%20org%20let%20otrok%2C%20sezona%202023_1.pdf

 

Regresne lestvice sofinanciranja MO Maribor za leto 2023 (večina občin jo povzame, nekatere pa jo prikrojijo po svoje):

 

/Portals/0/Regresne%20lestvice%20%20MOM%202023.pdf

 

-- Otroški zdravniki in pediatri našega okoliša so že dobili letošnje obrazce za zdravstvene napotitve na letovanje v Punat in jih bodo v naslednjih dnevih pričeli izpolnjevati...  Če je otrok star med 5 in 19.let in je v zadnjem letu moral večkrat (vsaj dvakrat) obiskati zdravnika zaradi raznih obolenj, je možno, da je opravičen do zdravstvene napotitve - kontaktirajte otrokovega osebnega zdravnika o tej možnosti.

 

KVOTA ZDRAVSTVENIH NAPOTITEV ZA LETO 2023 JE ŽE ZAPOLNJENA!

(NE SPREJEMAMO JIH VEČ, TUDI ČE JIH ZDRAVNIK NAPIŠE)

 

-- Če želite uveljavljati regresiranje občine za socialno ogrožene družine in imate stalno prebivališče v občini:

 

VEČINA SREDSTEV OBČIN NAMENJENIH REGRESIRANJU LETOVANJA OTROK V LETU 2023, JE ŽE PORABLJENIH!!!  Za občine, ki so v spodnjem seznamu prečrtane, ne moremo več odobriti regresiranja s strani občine. 

- Maribor, Duplek, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica - nam skupaj s prijavo pošljite še kopijo zadnje, veljavne, odločbe CSD o otroškem dodatku. Na podlagi dohodka v družini in regresne lestvice ter razpoložljivih občinskih sredstev, vam lahko odobrimo regresiranje.

- Kungota - se obrnite na vašo občino.

- Lovrenc na Pohorju - se obrnite na vašo občino ( urska.pergarec@lovrenc.si ; telefon: 02/ 630 05 66).

- Rače-Fram - se obrnite na svetovalno delavko v OŠ Fram oziroma na OŠ Rače.

 - Ruše - se obrnite na vašo občino (obcina@ruse.si).

 - Selnica ob Dravi - se obrnite na vašo občino (info@selnica.si ali nada.hoelzl@selnica.si).

 - Straše - se obrnite na svetovalno delavko v OŠ Starše.

 -  Šentilj - se obrnite na vašo občino (obcina@sentilj.si).

 

Pravilnik plačil letovanja otrok prijavljenih v RKS-OZ Maribor:

 

/Portals/0/Pravilnik%20placil%20letovanja.pdf

 

 

V RKS-OZ Lenart, Nikova 9, 2230 Lenart, tel.št.: 02/720-72-72;
vpisujejo otroke iz občin: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana v Slov. goricah, Sveti Jurij v Slov. goricah, Sveta Trojica v Slov. goricah. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Lenart.

 

V RKS-OZ Ormož, Ptujska 8/F, 2270 Ormož, tel.št.: 02/741-70-50;
vpisujejo otroke iz občin: Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Ormož.

 

V RKS-OZ Ptuj, Natašina pot 1/a, 2250 Ptuj, tel.št.: 02/749-40-40;
vpisujejo otroke iz občin: Cirkulane, Desternik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale in Ptuj. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Ptuj.

 

V RKS-OZ Slovenska Bistrica, Partizanska 21, 2310 Slov. Bistrica, tel.št.: 02/805-01-60
vpisujejo otroke iz občin: Makole, Oplotnica, Poljčane in Slovenska Bistrica. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Slovenska Bistrica.

 

V RKS-OZ Mežiške doline, Prežihova 24, 2390 Ravne na Koroškem, tel.št.: 02/875-00-70
vpisujejo otroke iz občin: Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Črna na Koroškem. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Mežiške doline. Otroci iz tega območja bodo v letu 2023 predvidoma letovali v času 4. izmene!

 

V RKS-OZ Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, tel.št.: 02/877-00-20, int.:4020
vpisujejo otroke iz občine Dravograd. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Dravograd. Otroci iz tega območja bodo v letu 2023 predvidoma letovali v času 4. izmene!

 

V RKS-OZ Radlje ob Dravi, Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi, tel.št.: 02/887-30-52
vpisujejo otroke iz občin: Radlje ob Dravi, Vuzenica, Muta, Podvelka in Ribnica na Pohorju. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Radlje ob Dravi. Otroci iz tega območja bodo v letu 2023 predvidoma letovali v času 4. izmene!

 

V RKS-OZ Litija, Trg na stavbah 1, 1270 Litija, tel.št.: 01/896-37-30
vpisujejo otroke iz občin: Litija in Šmartno pri Litiji. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Litija. Otroci iz tega območja bodo v letu 2023 predvidoma letovali v času 3. izmene!

 


Za informacije o vpisu za otroke iz ostalih občin, ki niso bile navedene zgoraj, se obrnite na RKS-OZ Maribor!