Prijava

Starše vabimo k prijavi svojih otrok na počitnice na morju v sezoni 2020

 

Starše obveščamo, 
da se pripravljamo na organizacijo in izvedbo letovanja otrok v letu 2020 in načrtujemo sofinanciranje letovanja s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kot tudi lokalnih skupnosti in z drugimi finančnimi sredstvi. 
Prijavnica za vpis bo  objavljena, ko bodo sklenjeni dogovori za sofinanciranje letovanj (predvidoma v mesecu aprilu).

 

 

Letovanje sofinancira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, če osebni zdravnik napoti otroka na zdravstveno letovanje (posvetujte se z osebnim zdravnikom otroka).

 

Letovanje je lahko sofinancirano tudi s strani občine. Sofinanciranje občin je odvisno od možnosti in pogojev občine ter višine dohodka družine v preteklem letu. Za uveljavljanje sofinanciranja je ob prijavi potrebno predložiti dokumentacijo, ki jo zahteva posamezna občina.

 

V MPD Punat letujejo otroci iz različnih krajev Slovenije. Zato prijave otrok starši urejajo glede na občino stalnega bivališča otroka v različnih Območni združenjih RKS.

 

 

V RKS-OZ Maribor  
vpisujemo otroke iz občin: Mestna občina Maribor, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj.
Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Maribor.

 

 

V RKS-OZ Lenart, Nikova 9, 2230 Lenart, tel.št.: 02/720-72-72;
vpisujejo otroke iz občin: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana v Slov. goricah, Sveti Jurij v Slov. goricah, Sveta Trojica v Slov. goricah. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Lenart.

 

V RKS-OZ Ormož, Ptujska 8/F, 2270 Ormož, tel.št.: 02/741-70-50;
vpisujejo otroke iz občin: Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Ormož.

 

V RKS-OZ Ptuj, Natašina pot 1/a, 2250 Ptuj, tel.št.: 02/749-40-40;
vpisujejo otroke iz občin: Cirkulane, Desternik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale in Ptuj. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Ptuj.

 

V RKS-OZ Slovenska Bistrica, Partizanska 21, 2310 Slov. Bistrica, tel.št.: 02/805-01-60
vpisujejo otroke iz občin: Makole, Oplotnica, Poljčane in Slovenska Bistrica. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Slovenska Bistrica.

 

V RKS-OZ Mežiške doline, Prežihova 24, 2390 Ravne na Koroškem, tel.št.: 02/875-00-70
vpisujejo otroke iz občin: Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Črna na Koroškem. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Mežiške doline. Otroci iz tega območja bodo v letu 2020 predvidoma letovali v času 3. izmene!

 

V RKS-OZ Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, tel.št.: 02/877-00-20, int.:4020
vpisujejo otroke iz občine Dravograd. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Dravograd. Otroci iz tega območja bodo v letu 2020 predvidoma letovali v času 5. izmene!

 

V RKS-OZ Radlje ob Dravi, Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi, tel.št.: 02/887-30-52
vpisujejo otroke iz občin: Radlje ob Dravi, Vuzenica, Muta, Podvelka in Ribnica na Pohorju. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Radlje ob Dravi. Otroci iz tega območja bodo v letu 2020 predvidoma letovali v času 5. izmene!

 

V RKS-OZ Litija, Trg na stavbah 1, 1270 Litija, tel.št.: 02/896-37-30
vpisujejo otroke iz občin: Litija in Šmartno pri Litiji. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Litija. Otroci iz tega območja bodo v letu 2020 predvidoma letovali v času 2. izmene!

 


Za informacije o vpisu za otroke iz ostalih občin, ki niso bile navedene zgoraj, se obrnite na RKS-OZ Maribor!