Prijava

Starše vabimo k prijavi svojih otrok na počitnice na morju v sezoni 2021

Dragi otroci in starši,

obveščamo vas, da so priprave na novo sezono letovanja v Punatu v polnem teku. Pripravljamo vse, da kljub epidemiološko nestabilnim razmeram, izpeljemo 66. sezono letovanja v našem MPD Frankopan, v takšni obliki, kot smo je navajeni, le z prilagoditvami, ki dodatno čuvajo zdravje naših mladih in malo manj mladih letovalcev.

 

V MPD Punat letujejo otroci iz različnih krajev Slovenije. Zato prijave otrok starši urejajo glede na občino stalnega bivališča otroka v različnih Območni združenjih RKS:

 

V RKS-OZ Maribor  
vpisujemo otroke iz občin: Mestna občina Maribor, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj.

Če ste iz naštetih občin je prijavnica za vaše otroke objavljena na spodnji povezavi. Ko bodo razmere dopuščale pa bodo na razpolago tudi v OŠ, vrtcih.

PRIJAVNICA ZA LETOVANJE OTROKA 2021.pdf

 

Vse zainteresirane vabimo k oddaji prijavnice na letovanje. Prosimo vas, da si jo prenesete preko linka zgoraj, natisnete in V CELOTI IZPOLNITE S POTREBNIMI PODATKI. Nato prijavnico skenirajte in nam jo v pdf. formatu posredujte na elektronski naslov letovanje@rkmb-drustvo.si. NE pošiljajte nam fotografij prijavnic – kajti le teh ne moremo upoštevati. Prijavnice zaradi epidemioloških razmer sprejemamo zgolj preko elektronske in navadne pošte!

 

cena letovanja, sezona 2021_

 

Na javnem razpisu ZZZS za organizatorje zdravstvenih letovanj, smo bili izbrani. Zato lahko, pri otrokovem izbranem zdravniku, urejate tudi zdravstveno napotitev otroka na letovanje .

 

Z večino občin našega OZ smo že dogovorjeni o poteku sofinanciranj s strani občnine. Če želite uveljavljati regresiranje občine za socialno ogrožene družine in imate stalno prebivališče v občini:

 

- Maribor, Duplek, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica - nam skupaj s prijavo pošljite še kopijo zadnje, veljavne, odločbe CSD o otroškem dodatku. Na podlagi dohodka v družini in regresne lestvice ter razpoložljivih občinskih sredstev, vam lahko odobrimo regresiranje.

- Kungota - se obrnite na svetovalno delavko v OŠ Kungota, ga. Petro Baukman (petra.baukman@guest.arnes.si).

- Lovrenc na Pohorju - se obrnite na šolsko svetovalno delavko na OŠ Lovrenc na Pohorju.

- Rače-Fram - se obrnite na svetovalno delavko v OŠ Fram, ga. Nino Kramer (nina.kramer@guest.arnes.si) oziroma na OŠ Rače, ga.Severino Pfeifer (severina.pfeifer@guest.arnes.si).

 - Ruše, Selnica ob Dravi, Šentilj - regresiranje urejate kar na vaši občini.

- Starše - se obrnite na svetovalno delavko na OŠ Starše, ga. Marijo Bednjanič (marija.bednjanic@guest.arnes.si).

 

V RKS-OZ Lenart, Nikova 9, 2230 Lenart, tel.št.: 02/720-72-72;
vpisujejo otroke iz občin: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana v Slov. goricah, Sveti Jurij v Slov. goricah, Sveta Trojica v Slov. goricah. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Lenart.

 

V RKS-OZ Ormož, Ptujska 8/F, 2270 Ormož, tel.št.: 02/741-70-50;
vpisujejo otroke iz občin: Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Ormož.

 

V RKS-OZ Ptuj, Natašina pot 1/a, 2250 Ptuj, tel.št.: 02/749-40-40;
vpisujejo otroke iz občin: Cirkulane, Desternik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale in Ptuj. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Ptuj.

 

V RKS-OZ Slovenska Bistrica, Partizanska 21, 2310 Slov. Bistrica, tel.št.: 02/805-01-60
vpisujejo otroke iz občin: Makole, Oplotnica, Poljčane in Slovenska Bistrica. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Slovenska Bistrica.

 

V RKS-OZ Mežiške doline, Prežihova 24, 2390 Ravne na Koroškem, tel.št.: 02/875-00-70
vpisujejo otroke iz občin: Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Črna na Koroškem. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Mežiške doline. Otroci iz tega območja bodo v letu 2021 predvidoma letovali v času 3. izmene!

 

V RKS-OZ Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, tel.št.: 02/877-00-20, int.:4020
vpisujejo otroke iz občine Dravograd. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Dravograd. Otroci iz tega območja bodo v letu 2021 predvidoma letovali v času 5. izmene!

 

V RKS-OZ Radlje ob Dravi, Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi, tel.št.: 02/887-30-52
vpisujejo otroke iz občin: Radlje ob Dravi, Vuzenica, Muta, Podvelka in Ribnica na Pohorju. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Radlje ob Dravi. Otroci iz tega območja bodo v letu 2021 predvidoma letovali v času 5. izmene!

 

V RKS-OZ Litija, Trg na stavbah 1, 1270 Litija, tel.št.: 01/896-37-30
vpisujejo otroke iz občin: Litija in Šmartno pri Litiji. Otroka prijavite z izpolnjeno prijavnico v RKS-OZ Litija. Otroci iz tega območja bodo v letu 2021 predvidoma letovali v času 2. izmene!

 


Za informacije o vpisu za otroke iz ostalih občin, ki niso bile navedene zgoraj, se obrnite na RKS-OZ Maribor!